Ugirls尤果网U396嫩模美替私房浴缸里透视薄纱秀完美身材傲人豪乳极致诱惑写真65P美替尤果网

Ugirls尤果网U396嫩模美替私房浴缸里透视薄纱秀完美身材傲人豪乳极致诱惑写真65P美替尤果网

大陷胸汤见结胸、痞满。 故曰外感衄血,邪热在经,但有经络之分,总无寒热之异,同归表热而已。

若不咳者,不痛。必是以太阳病,脉浮而动数,浮则为风,数则为热,动则为痛,数则为虚,头痛发热,微盗汗出而反恶寒者,表未解也。

设面色缘缘正赤者,阳气怫郁在表,当解之熏之。 曰阳明病,则无太阳少阳表症。

 若寒淫所胜,治以辛温;寒湿所胜,治以温燥;湿热所胜,治以苦寒;燥热所胜,治以甘寒,随各年时气以治者。若身大热而烦躁足冷,断非里热,必是表邪未散,或痧未出。

胃热,竹叶石膏汤。外感湿热,下利,发热恶寒,六脉浮大,此湿热伤于太阳也,先用羌独败毒散发表,后用清湿热。

厥阴蛔厥,口燥舌燥,时时欲凉水浸舌反唇,一刻不可离,又不欲咽下,宜理中汤加乌梅主之。 此因大汗亡津,胃中干,烦躁不得眠,渴欲饮水,故与水以济胃干,则烦躁止而安卧。

Leave a Reply